MILJØVENNLIG DEPONI
OG STEINKNUSEVERK

MILJØVENNLIG DEPONI
OG STEINKNUSEVERK

Åpningstider i sommer

FSG har sommeråpent i uke 29, 30 og 31. Åpningstider i denne…

Uønskete arter

FSG AS kan dessverre ikke ta i mot jord fra uønskete arter…

Innkjøring i Stendafjellet etter kl. 14.45:

Biler som skal levere forurenset masse i fjellet må være på…