Innkjøring i Stendafjellet etter kl. 14.45:

Biler som skal levere forurenset masse i fjellet må være på vekten seinest 15. min før stengetid eller etter avtale.

Biler som kjører inn etter kl 14:45 må veies ut igjen.

Innkjøring lørdager kun etter avtale.