Karakterisering av gjenbruksasfalt

Viktig

Asfaltmasser som leveres til FSG AS går til gjenbruk. Det er derfor svært viktig at det kun er RENE asfaltmasser som blir levert. FSG AS foretar jevnlig stikkprøver av innleverte masser.

Registrering - Asfalt

Avfallsprodusent og kundeinformasjon

(Må fylles ut om du ønsker kvittering på epost)
*FSG AS tar bare i mot returasfalt som ikke inneholder Tjæreasfalt (EAL kode 17 03 02)

Masser som leveres jevnlig

Signatur/Navn

(Navn)
Vi aksepterer at dersom massene er urene eller er forurenset vil FSG AS kunne kreve opprydning. Kostnader knyttet til dette og avviksgebyr belastes kunde.
Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 134.22MB
Sending