Om Steinavdelingen

FSG AS driver et underjordisk pukkverk der både bryting av berg og produksjon av knuste masser foregår under jord. Vi er lokalisert i Rådal, ca 2 mil sør for Bergen. I tillegg til produksjon og salg av pukk driver bedriften også med salg av naturproduktene støpesand og bark. Vi leverer våre produkter hovedsakelig til offentlige og private formål i Bergensregionen.

Selskapet har sin opprinnelse tilbake til 1954, da man startet uttak av sand på området der Fana Stadion i dag ligger. Selskapet het da Fana kommunale steinknuseverk. Etter hvert som sandresursene tok slutt, ble det startet med underjordsdrift i fjellmassivet mellom Fana stadion og Rådal.

Her ble det sprengt ut en rekke tunneler, kun med det formål å skaffe stein for knusing. I 1966 begynte utsprenging av det området som senere ble kalt ”Rådalen”. Her ble det drevet en kombinasjon av steinknuseverk og deponi helt frem til 1995, da steinresursene i dagbrudd tok slutt.

Fra 1995 til 1999 ble det drevet med mobilknuseverk i Lønningen industriområde like ved Flesland flyplass. Her ble det tilrettelagt for industritomter og veier, ved at overskuddstein ble knust og videreforedlet. I denne periode skiftet selskapet også navn til Fana Stein & Gjenvinning AS (FSG).

I 1999 startet tunnelarbeidene til det som er dagens pukkverk, og i 2001 ble hele produksjonsanlegget flyttet under jord.

Vi har nå følgende eierstruktur:

Hellik Teigen AS: 50%
Ragn Sells AS: 50%