Datterselskap og deleide selskap

FANA STEIN & GJENVINNING NETT AS

FSG AS er 100% eier av Fana stein & gjenvinning Nett AS som er et selskap som mottar forurensede masser som trenger behandling før deponering/gjenbruk.

FANA STEIN & GJENVINNING EIENDOM AS

FSG AS disponerer eiendommer gjennom eiendomsselskapet Fana stein & gjenvinning Eiendom AS.

FANA STEIN & GJENVINNING AS

FSG AS har i dag følgende eierstruktur i et felles selskap: Fana stein & gjenvinning Holding AS.

  • Ragn-Sells AS    50%
  • Hellik Teigen AS    50%