Datterselskap og deleide selskap

FSG-Nett AS

FSG er 100% eier av FSG-Nett AS som er et selskap som mottar forurensede masser som trenger behandling før deponering/gjenbruk.

FSG Eiendom AS

FSG AS disponerer eiendommer gjennom eiendomsselskapet FSG Eiendom AS.

FSG AS

FSG AS har i dag følgende eierstruktur i et felles selskap: FSG Holding AS.

  • Ragn Sells AS    50%
  • Hellik Teigen AS    50%