Skjema for Basiskarakterisering

Registrering - Avfall

Avfallsprodusent og kundeinformasjon

(Hvis annet enn kunde)
Hvis ja, spesifiser, dersom massene innholder PFOS/PFAS må analyser vedlegges
Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 32MB
Sjekk hva du må gjøre her: Veileder fra Miljødirektoratet

Avfallstyper

Varenr Avfallstype Avfallskode
01-170504 1604
01-120117 1672
01-170101 - 01 1611
01-170101 - 02 1612
01-170101 - 03 1613
01-170102 1613
01-170103 1613
01-170107-01 1614
01-170107-02 1614
01-170107-03 1618
01-170202 1399
01-170604 1617
01-190802 9918
01-200303 9918
Legg til referanse om det hukes av for dokumentasjon

Masser som leveres jevnlig

Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 134.22MB

Signatur/Navn

(Navn)
SendingVeiledning til utfylling av skjema

Det er krav om at alt avfall som skal sluttbehandles på deponi skal basiskarakteriseres.

Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre korrekt basiskarakterisering i tråd med avfallsforskriftens § 9. vedlegg II.(www.lovdata.no).  Veileder og skjema til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponie veileder

Problem med å sende skjema?  Trykk her