Skjema for Basiskarakterisering

Registrering - Avfall

Avfallsprodusent og kundeinformasjon

(Hvis annet enn kunde)
(Hvor kommer avfallet fra)

Avfallstyper

Varenssr Avfallstype Avfallskode
00-060314 2221
00-010504
00-010408 1603
00-100101 1671
00-100199  
00-100208 1671
00-101008 1699
00-120116 7096
00-120117 1672
00-170101 1611/1612
00-170102 1614
00-170103 1613/1618
00-170106-01 7210
00-170106-02 7152
00-170107-02 1614
00-170107-01 1614
00-170202 1300
00-170409 7051
00-170503 7096
00-170504 1603
00-170604 1617
00-170605 7250
00-190802 9918
00-191004-01 9917
00-191004-02 9917
00-191006 9917
00-200303 9916
(Hvis ja, spesifiser)
Legg til referanse om det hukes av for dokumentasjon

Masser som leveres jevnlig

Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 134.22MB

Signatur/Navn

(Navn)
Sending