Avfallstyper FSG kan motta

  • Blåsesand

  • Støperisand

  • Uorganisk bygge og riveavfall med PCB

  • Annet ikke-reaktivt uorganisk ordinært avfall

  • Forurenset jord/løsmasser

  • Betong, tegl etc med PCB

  • Ikke gjenvinnbart glass

  • Termisk behandlet borekaks

FSG krever analyser av alle masser

FSG har kvalifisert personell som kan bistå med vurdering av masser samt eventuell forbehandling før deponering.
VI GIR TILBUD PÅ MASSER I HELE NORDEN MED PRISER SOM INKLUDERER TRANSPORT MED BÅT OG/ELLER BIL.