Avfallstyper FSG kan motta

  • Forurenset jord/løsmasser i klasse 1-5: Kr 450,- pr tonn

  • Betong med og uten armering: Kr 550,- pr tonn

  • BA-avfall som tegl, leca, mur ol.: Kr 790,- pr tonn

  • Kostemasser: Kr 1000,- pr tonn

  • Keramikk, fliser, murstein div takstein: Kr 790,- pr tonn

  • Blåsesand (ikke farlig avfall): Kr 1000,- pr tonn

  • Ikke gjenvinnbart glass: Kr 800,- pr tonn

  • Betong i Bigbags: Kr 790,- pr tonn

FSG krever analyser av alle masser

Prisene gjelder kun hvis analyser følger massene.

FSG har kvalifisert personell som kan bistå med vurdering av masser samt eventuell forbehandling før deponering.
VI GIR TILBUD PÅ MASSER I HELE NORDEN MED PRISER SOM INKLUDERER TRANSPORT MED BÅT OG/ELLER BIL.