Et deponi for forurensede masser

FSG AS har konsesjon for deponering av forurensede masser i 18 fjellhaller i Stendafjellet.
Deponiet ligger mellom Flesland Lufthavn Bergen og Bergen sentrum med kort avstand til nærmeste havn.
Den totale kapasiteten vil overskride 4,5 mill.m³

De viktigste miljøaspekter for FSG AS er relatert til sikker deponering av forurensede masser.

  • Tungmetaller

    Begrense avrenning og utslipp av miljøgifter

  • Støy og utslipp

    Begrense støv, støy og utslipp av gasser

  • Kvalitetssikring

    Avfall som kan gjenvinnes skal ikke gå til deponi