AVVIK

Her kan du lese om hvilke masser FSG AS ikke kan motta og som i sin tur fører til avvik:

Avvik FSG AS