FSG AS skal bygge vaskeanlegg. Se link i saken:

FSG AS skal bygge vaskeanlegg i Rådal. Anlegget er planlagt ferdig sommeren 2024.

Link:

https://www.at.no/anlegg/skal-ta-imot-og-vaske-forurensede-masser-fra-prosjekter-i-vestland/826474