FSG AS skal bygge vaskeanlegg

FSG AS skal bygge vaskeanlegg i Rådal. Det betyr at langt mer deponi-masser kan gjenvinnes og brukes i nye prosjektet.

På den måten sparer FSG AS naturen og miljøet for mye belastninger. Anlegget er planlagt ferdig i 2024.

Mer informasjon kommer.