Info angående gjenvunnet masse.

FSG AS har i perioder gjenvunnet masse for salg.
Forurenset masse som kommer inn til oss blir sortert. Stein som blir sortert ut, blir solgt i følgende fraksjoner:

– 40-80 mm
– 80-150 mm
– 150 mm+
– 20-120 mm (denne blir knust opp av stein som er større enn 150mm).

Disse massene er foreløpig ikke deklarert. Det jobbes med deklarasjon av disse massene.