Informasjon om nye summeringsregler som trådte i kraft 5. juli 2018

Informasjon om nye summeringsregler som trådte i kraft 5. juli 2018