Oppføringer av admin_fsg

Til våre kunder

FSG AS tar i bruk skjema for Basiskarakterisering for alle masser som skal leveres til vårt deponi. Skjemaet ligger på vår hjemmeside www.fsg.no Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Skjemaet skal fortrinnsvis fylles ut på forhånd på våre nettsider fsg.no. Dersom dette ikke er gjort må skjemaet fylles ut når man ankommer vekten hos […]