Søkemotor vennlig tekst...

Til våre kunder

FSG AS tar i bruk skjema for Basiskarakterisering for alle masser som skal leveres til vårt deponi.
Skjemaet ligger på vår hjemmeside www.fsg.no

Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen.

Skjemaet skal fortrinnsvis fylles ut på forhånd på våre nettsider fsg.no. Dersom dette ikke er gjort må skjemaet fylles ut når man ankommer vekten hos FSG AS og leveres der før masser blir deponert.

Skjemaet skal brukes som en deklarering av opplysningene som fremkommer ved basiskarakterisering av avfall til deponi etter Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II.

Formålet er å sikre at deponiene bare mottar slikt avfall som de har lov til gjennom denne forskriften og i deponitillatelsen.

Masser fra ett og samme prosjekt og ensartet avfall som oppstår mer eller mindre kontinuerlig fra like prosesser kan følge en prosedyre der massene basiskarakteriseres bare ved første leveranse.

Trykk her for å gå til skjema