Informasjon om nye summeringsregler som trådte i kraft 5. juli 2018

Det er ifra 5 juli 2018 blitt obligatorisk å bruke HP14 økotoks kriterier ved klassifisering av farlig avfall.

For mer informasjon, klikk her:

Informasjon om nye summeringsregler som trådte i kraft 5. juli 2018